Regulamin

§ 1. O sklepie internetowym 3LIAN.PL

Sklep internetowy 3LIAN.PL, działający pod adresem www.3lian.pl, prowadzony jest przez Matlosz Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy al. Aleksandra Brücknera 25-43, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000613238, NIP: 8952077770, REGON: 36422559900000 (dalej: „Sklep”).

§ 2. Opisy produktów

Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym 3LIAN.PL nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Produkty można przeglądać wg. kategorii produktów lub wg. producentów.

§ 3. Ceny

Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym 3LIAN.PL wyrażone są w złotych polskich (PLN) i stanowią informację wiążącą od chwili złożenia zamówienia.

§ 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia w sklepie internetowym 3LIAN.PL przyjmowane są poprzez stronę www.3lian.pl i realizowane według kolejności ich składania.
 2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz miejsca dostawy.
 3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Kupującego, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od sklepu (takich jak błąd systemu komputerowego) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony.
 5. Przy realizacji każdego zamówienia wystawiamy fakturę lub paragon.
 6. W sytuacji, gdy umowa sprzedaży objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT, do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest kupujący na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 5. Czas realizacji zamówienia

 1. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki przez kuriera DPD Polska Sp. z o.o. (dalej: „DPD”).
 2. Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu zależy od rodzaju towaru i jest podawany przy jego opisie w sklepie internetowym.

§ 6. Sposoby płatności

Sklep oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem sklepu internetowego:

 1. Gotówką przy odbiorze towaru (płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego towaru) na podstawie wystawionej wcześniej przez Sklep faktury pro-forma. Maksymalna kwota pobrania przesyłki wynosi 11.000 zł. Wysokość kwoty jaką można zapłacić kurierowi gotówką jest ograniczona do  6.500 zł brutto. Jeżeli kwota pobrania przekracza 6.500 zł odbiór przesyłki może nastąpić wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta DPD.
 2. Gotówką przy odbiorze towaru w salonie Sklepu.
 3. Przelewem bankowym (na podstawie wystawionej wcześniej przez Sklep faktury pro-forma). Towar wysyłamy po otrzymaniu przelewu na nasze konto bankowe (numer podany niżej).
 4. Kartą płatniczą w systemie on-line za pośrednictwem SumUp.
 5. Bezpieczne zakupy w systemie on-line za pośrednictwem Przelewy24. Przyjmujemy wyłącznie płatności dokonane z terytorium Polski. Dostawa towaru możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem kuriera DPD. Wszelkie wpłaty dokonane spoza terenu Polski, zostaną zwrócone do kupującego, a zamówienie zostanie anulowane.
 6. Przelew z odroczoną płatnością, dla podmiotów niebędących konsumentami, po uprzedniej pozytywnej weryfikacji przez Sklep i po podpisaniu umowy o współpracy.

§ 7. Zamówienia na imienne licencje

W przypadku zamówień na imienne licencje (wersje elektroniczne) programów m.in. Simplify3D wymagamy przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia. Do realizacji zamówienia przystępujemy po wpływie pieniędzy na nasze konto bankowe. Imienne licencje nie podlegają zakupom ratalnym lub w leasingu.

§ 8. Kredytowanie, zakupy ratalne i leasing

 1. Stałym Klientom umożliwiamy otwarcie stałej linii kredytowej – prosimy kontaktować się z kierownikami naszych salonów.

§ 9. Dostawa

 1. Zamówione produkty dostarczamy TYLKO na terenie Polski za pośrednictwem DPD.
 2. Koszt przesyłki zależy od spedytora oraz wartości zamówienia.

§ 10. Rezygnacja z zamówienia

W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt z opiekunem sklepu na adres sklep@3lian.pl. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko w przypadku jeśli towar nie został jeszcze wysłany do Klienta oraz zamówienie nie dotyczy imiennych licencji na oprogramowanie lub towaru sprowadzanego na specjalne zamówienie Klienta.

§ 11. Odstąpienie od umowy, zwroty.

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Odstąpienie Klienta (konsumenta) od umowy kupna jest możliwe w terminie 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta (konsumenta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub od dnia zawarcia umowy.
 3. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta (konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Klient (konsument) pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 5. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient (konsument). W przypadku, gdy Klient za towar dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, po usunięciu ich oryginalnego opakowania (usunięta folia, zniszczone opakowanie) oraz licencje imienne.
 7. Klient (konsument) ma obowiązek zwrócić przesyłką towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Towar należy zwrócić na adres: Matlosz Sp. z o.o. al. Aleksandra Brücknera 25-43, 51-411 Wrocław.
 9. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć podpisane pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży oraz numer konta bankowego, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
  1. dla osób płacących przelewem lub za pobraniem – oświadczenie
  2. dla osób płacących on-line za pośrednictwem serwisów Sumup lub Przelewy24 – oświadczenie
 10. Przedstawione wyżej warunki zwrotu towaru nie dotyczą podmiotów gospodarczych.

§ 12. Naprawy sprzętu Ultimaker

 1. Matlosz Sp. z o.o. prowadzi Serwis Ultimaker świadczący usługi napraw pogwarancyjnych sprzętu Ultimaker.
 2. Uszkodzony sprzęt Ultimaker można zgłosić do naprawy w naszych salonach lub wysyłkowo, po uprzednim kontakcie mailowym: sklep@3lian.pl
 3. Diagnozowanie i naprawy sprzętu Ultimaker dokonują wyłącznie wykwalifikowani technicy, którzy ukończyli właściwe szkolenia.
 4. Podczas napraw serwisowych korzystamy tylko z oryginalnych części zamiennych Ultimaker.

§ 13. Reklamacje

 1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad.
 2. W przypadku, gdy towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Klienta towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  1. wymiany towaru na nowy;
  2. naprawy towaru;
  3. obniżenia ceny;
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 5. Wybór żądania zależy od Klienta. Sklep może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
  3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 6. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sklep może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
  1. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sklepu
  2. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 7. Sklep może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 8. Sklep musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sklep nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 9. Sklep odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sklep musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym, a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 10. W przypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji mailowo na adres sklep@3lian.pl lub pisemnie na adres Sklepu. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
 11. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy:
   1. naprawy towaru,
   2. wymiany towaru na nowy,
   3. obniżenia ceny towaru,

  to na Sklepie spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

 12. Reklamowany towar należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Matlosz Sp. z o.o. al. Aleksandra Brücknera 25-43, 51-411 Wrocław, z dopiskiem “REKLAMACJA” albo złożyć reklamacje bezpośrednio w salonie sprzedaży Sklepu, w którym dokonano odbioru towaru.
 13. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sklep.
 14. Sklep wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi (z wyjątkiem umów zawieranych z konsumentami) na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego (art. 558 k.c.).

§ 14. Recycling

Kupujący sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma prawo dokonać zwrotu w Sklepie zużytego urządzenia tego samego rodzaju. W tym celu należy dostarczyć osobiście zużyty sprzęt do wybranego salonu Sklepu lub wysłać go na koszt Sklepu kurierem DPD do salonu Sklepu we Wrocławiu. Prosimy o kontakt przed wezwaniem kuriera.

§ 15. Dane osobowe

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego 3LIAN.PL w związku z zakupami jest Matlosz Sp. z o.o. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 2. Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 16. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 17. Dane kontaktowe

Matlosz Sp. z o.o.
al. Aleksandra Brücknera 25-43,
51-411 Wrocław
E-mail: sklep@3lian.pl
Telefon: +48 518 302 349

§ 18. Konto bankowe

NEST BANK: 81 1870 1045 2078 1071 1002 0001